Contact Us

การซื้อท็อปแอดล่วงหน้า

คุณสามารถซื้อ ’ท็อปแอด’ ล่วงหน้าและตั้งวัน/เวลาที่จะให้เริ่มทำงานได้แล้ว

Kaidee ต้องการให้การซื้อ-ขายออนไลน์เป็นเรื่องสะดวกสบายสำหรับทุกคน จากเดิมเมื่อผู้ขายซื้อท็อปแอดแล้วท็อปแอดจะเริ่มมีการทำงานในทันที
ในตอนนี้คุณสามารถกำหนดวัน/เวลาที่ต้องการให้ท็อปแอดเริ่มทำงานได้แล้ว


จุดเด่นของฟังก์ชั่น

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขายให้สามารถซื้อท็อปแอดล่วงหน้าได้

วิธีซื้อท็อปแอดล่วงหน้าและตั้งวัน/เวลา

Step_02

เลือกประกาศที่ต้องการ แล้วกดที่ “โปรโมท”

top-ad

Step_03

เลือก “ท็อปแอด” และกด “ยืนยัน”

Step_04

เลือกวัน – เวลาที่ต้องการ

top-ad-time-set