Contact Us

การดูสถิติประกาศของฉัน

ดูสถิติประกาศของฉัน ฟังก์ชั่นใหม่ให้คุณทราบข้อมูลการขายของ ได้ดียิ่งขึ้น

Kaidee สร้างฟังก์ชั่นใหม่ชื่อว่า “ดูสถิติ” เพื่อให้ผู้ขายทุกท่านสามารถเช็คสถิติของประกาศที่น่าสนใจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขายได้
เช่น ตำแหน่งหน้าหน้าปัจจุบันของประกาศ จำนวนคนเห็นประกาศ จำนวนกดดู กราฟคนเห็น 7 วันล่าสุด


วิธีดูสถิติ

Step_02

เลือกประกาศที่ออนไลน์อยู่ แล้วคลิกที่ “ดูสถิติ”

top-ad

จุดเด่นของฟังก์ชั่นดูสถิติ

คือ การแจ้งตำแหน่งหน้าปัจจุบันของประกาศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยให้สินค้าของคุณขายได้ เพราะผู้ซื้อส่วนมากเข้าไปเลือกซื้อสินค้า
ผู้ซื้อมักจะเลือกดูสินค้าจากเฉพาะหน้าแรกๆ ของแต่ละหมวดหมู่เท่านั้น ทำให้ประกาศสินค้าที่อยู่หน้าแรกๆ สามารถขายได้รวดเร็วกว่า


เมื่อประกาศอยู่เกินหน้าแรกๆของหมวดหมู่สินค้าควรทำอย่างไร?

คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการขายได้ด้วยการแก้ไขราคาสินค้า รูปภาพ ให้โดดเด่น น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขราคาหรือรูปภาพ
จะไม่ได้ทำให้ตำแหน่งประกาศของคุณเลื่อนไปอยู่หน้าแรก

หรือหากคุณต้องการให้ตำแหน่งประกาศของคุณดีขึ้น คุณสามารถเลือกใช้บริการพิเศษช่วยขาย จาก Kaidee ได้