Contact Us

การแสดงตำแหน่งประกาศ

ฟังก์ชั่นใหม่ ช่วยแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของประกาศของคุณ

ขอแนะนำฟังก์ชั่นใหม่จาก Kaidee: “การแสดงตำแหน่งประกาศ”

“การแสดงตำแหน่งประกาศ” ทำหน้าที่อะไร

ช่วยแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของประกาศของคุณในหน้าหมวดหมู่สินค้าที่คุณลงประกาศ


ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์อย่างไร

เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวช่วยที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย เนื่องจากตำแหน่งประกาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าปิดการขายได้


ทำไมตำแหน่งของประกาศจึงสำคัญ

ประกาศที่อยู่ตำแหน่งหน้าแรกๆ ของหมวดหมู่จะมีโอกาสขายได้มากกว่า เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าจากหน้าแรกๆ ของแต่ละหมวดหมู่ ดังนั้นหากประกาศของคุณอยู่หน้าแรกๆ ของหมวดหมู่ คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการขายได้โดยการแก้ไขประกาศ เช่น ราคาสินค้า รูปภาพ แต่วิธีนี้จะไม่ช่วยทำให้ตำแหน่งประกาศของคุณดีขึ้นได้ หรือคุณอาจเลือกใช้บริการพิเศษจาก Kaidee ซึ่งจะช่วยในเรื่องตำแหน่งของประกาศให้ดีขึ้น ได้แก่