Contact Us

ทีม Kaidee เยี่ยมเยียน เสริมสร้างสัมพันธ์กับชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ทีม Kaidee เยี่ยมเยียน เสริมสร้างสัมพันธ์กับชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณสุรณี จตุรพรอนันต์ รองนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานสมาคมฯ เข้าเยี่ยมพบคุณเอกรินทร์ หงษ์สา ประธานชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเพื่อนๆสมาชิกของชมรม เพื่อมาเยี่ยมเยียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ในงานเลี้ยงต้อนรับสมาคมฯ ณ ร้านอาหาร The Charm เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา