Contact Us

ใช้บริการพิเศษอย่างไรให้คนมาติดต่อซื้อสินค้าเพิ่ม 30%

ใช้บริการพิเศษอย่างไรให้คนมาติดต่อซื้อสินค้าเพิ่ม 30%

เพราะมีคนลงประกาศเยอะ เราจึงพัฒนาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ขายขายดียิ่งขึ้น

รู้หรือไม่? ในแต่ละวันมีคนลงประกาศบน Kaidee ถึงมากกว่า 40,000 ประกาศต่อวัน จึงเป็นโจทย์ของ Kaidee ที่จะทำอย่างไรจะช่วยให้ผู้ขายขายดียิ่งขึ้น เราจึงพัฒนาวิธีโปรโมทประกาศ ได้แก่บริการเลื่อนประกาศ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทำให้ประกาศของคุณกลับไปอยู่หน้าแรกของหมวดหมู่สินค้า และบริการ Top Ad (ท็อปแอด) ที่จะช่วยให้ประกาศของคุณการันตีจำนวนคนเห็น และโดดเด่นเป็นอันดับแรกๆ เพราะอยู่ตำแหน่งบนของหมวดหมู่

ใช้บริการพิเศษ Top Ad กับเลื่อนประกาศพร้อมกันจะมีผู้ติดต่อสนใจซื้อสินค้าเพิ่ม 30%

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติของ Kaidee ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานบริการพิเศษของ Kaidee และพบว่าประกาศที่ใช้บริการ ‘เลื่อนประกาศ ‘และ ‘Top Ad’ ควบคู่กันในเวลาเดียวกันอาจมีโอกาสได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับประกาศที่ใช้บริการ ‘Top Ad’ เพียงอย่างเดียว

ซื้อบริการพิเศษ Top Ad หรือเลื่อนประกาศอย่างไร

  • เข้าไปที่หน้า รายการประกาศของฉัน  
  • เลือกประกาศที่ต้องการโปรโมทด้วยบริการพิเศษ และกด โปรโมท
  • เลือกบริการพิเศษที่ต้องการใช้ เช่นบริการ Top Ad หรือเลื่อนประกาศ

ถ้าต้องการใช้บริการพิเศษ Top Ad หรือเลื่อนประกาศพร้อมกันให้เลือกโปรโมทแบบตั้งเวลาล่วงหน้าและตั้งเวลาให้บริการพิเศษเริ่มต้นเวลาเดียวกัน

ช่วงเวลาไหนที่มีคนใช้งาน Kaidee เยอะ

ช่วงเวลาที่คนชอบช้อปปิ้งได้แก่

  • ก่อนเริ่มงานวันธรรมดา 9.00 - 10.00 น.
  • ช่วงพักกลางวันธรรมดา 12.00 - 14.00 น.
  • หลังเลิกงานวันธรรมดา 20.00 - 24.00 น.
  • ช่วงเสาร์ - อาทิตย์