Contact Us

เพิ่มข้อมูลผู้ขายมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการซื้อ-ขายบน Kaidee

เพิ่มข้อมูลผู้ขายมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการซื้อ-ขายบน Kaidee

SS-Kaidee-01-v3

นอกเหนือจากสินค้าและราคาที่ถูกใจแล้ว ปัจจัยหลักอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ก็คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า

Kaidee จึงได้มีการปรับปรุงหน้ารายการสินค้าของผู้ขายให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้สนใจซื้อสินค้ามีข้อมูลที่จะเพิ่มความมั่นใจในตัวผู้ขายมากยิ่งขึ้น ทำให้การตัดสินใจซื้อ-ขายสินค้าบน Kaidee ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม

SS-Kaidee-02-v2

สิ่งที่มาใหม่บนหน้ารายการสินค้าของคุณ

  1. ข้อมูลระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ขาย
  2. ข้อมูลช่องทางที่ผู้ขายใช้ในการยืนยันตัวตน

ลงขายเลย