Contact Us

เลือกรถมือสองคันแรก สำหรับขับไปทำงาน

เลือกรถมือสองคันแรก สำหรับขับไปทำงาน

งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข ชาวออฟฟิศหลายๆ คนคงท่องประโยคนี้กันขึ้นใจ แต่การเดินทางไปออฟฟิศของแต่ละคนก็ใช่ว่าจะสบายๆ ไหนจะระบบขนส่งสาธารณะที่ยังเป็นปัญหา หรือบางคนต้องขนข้าวของพะรุงพะรังไปออฟฟิศ ทำเอาบางทีกว่าจะถึงที่ทำงานก็หมดพลังไปแล้วครึ่งหลอด การซื้อรถมือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับชาวออฟฟิศที่จะทำให้การเดินทางไปทำงานสะดวกขึ้น แต่จะมีวิธีเลือกรถคันแรกยังไงล่ะ ไปดูกันเลย